Tarieven ondernemers

Op basis van de door u gewenste diensten kunt u bij ons terecht voor verschillende tariefstructuren. Wij hebben gekozen voor verschillende varianten aangezien geen ondernemer gelijk is. U kunt bij ons kiezen voor een afrekening per gewerkt uur, vaste prijzen per dienst of een vast tarief per maand. Hieronder treft een korte uitleg.

Diensten per uur
Alle door u afgenomen diensten zullen worden afgerekend tegen het geldende uurtarief. Op de factuur zullen de diensten en de bestede uren gespecificeerd worden.

Het standaard uurtarief 2010 is € 40,00 per uur. (exclusief BTW)

Vast tarief per maand
Op basis van een inschatting van uw administratie en de tarieven voor vaste diensten kunnen wij een vast tarief per maand aanbieden. Het voordeel voor u is dat u geen onverwachte hoge rekeningen krijgt maar alle kosten over het jaar heen verspreid.
De vaste tarieven zijn niet vermeld aangezien elke onderneming anders is. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden in een persoonlijk advies gesprek.