Financiële Dienstverlening

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. U moet kunnen vertrouwen op de volledigheid en juistheid van uw administratie zodat u weet hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Dit betekent dat uw administratie up-to-date, helder en overzichtelijk moet zijn.

U kunt ervoor kiezen om uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden.
Als u de administratie aan ons uitbesteed zullen wij deze verwerken in ons administratie pakket en u de benodigde overzichten verstrekken waaruit blijkt hoe de situatie van uw bedrijf is.

Als u besluit om uw administratie zelf te voeren kunnen wij uiteraard de benodigde controles uitvoeren en helpen bij het opzetten en inrichten van uw boekhouding.

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar stellen wij een jaarrapport voor u op. In het jaarrapport vindt u onder andere terug hoeveel u heeft omgezet, hoeveel kosten u heeft gemaakt en waaruit deze kosten bestaan. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om per maand-, kwartaal-, en tussentijdse rapportages voor u op te stellen.